دلم گرفته

گاهی حــــرف ها وزن ندارد …


ریتم ندارد …


آهنگ ندارد …


اما خوب گوش کن …


درد دارند …

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 18:59 توسط mohamad| |


☆ハート★ のデコメ絵文字 برایم ڪــَـف زدند . . . در آغوشـَـم گرفتند،
☆ハート★ のデコメ絵文字 
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 تایید و تشویقــَـم ڪردند .. ڪـہ آخــر فرامـــوشت ڪــردم 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدے تــَـصنعـے مهمـاטּ است 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 اما بیــטּ ِ פֿـــودمـاטּ باشــد، 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 هنــوز تنهـــا دلـبـَـرڪــَـم تـــはーと のデコメ絵文字ــو هسـتــے 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字


http://uploadax.com/images/56748852442468671744.gif

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 18:51 توسط mohamad| |آری مرد هم ناز میکند

وقتی دستهای عشقش را می گیرد

وقتی در بغل تو آرام می گیرد

و در سکوت نفس های تو چشمهایش را می بندد

آری مرد هم ناز می کند

وقتی از درد هایش با تو می گوید

وقتی از رازهایش می گوید

وقتی تو را عاشقانه می پرستد

" آری مردها هم قلب دارند
........ "
نوشته شده در جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:56 توسط mohamad| | خدایا...

به من بیامو ز که دوست داشتن بازی دل نیست...

بلکه
........


" یک حس پاک است"

بیاموزم دل کسی رو به بازی نگیرم

دل شکستن هنر نیست

دل به دست آوردن یه شاهکار است
نوشته شده در جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:49 توسط mohamad| |

 لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو ..

 بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر " تـومــَـלּ "

 هَمـیـن کــِ

 تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛

 ثــروتـمـــنـدتــرین انـســـآنـَم
........!!

نوشته شده در جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:43 توسط mohamad| |


گفته بودی :

یا تو یا هیچکس!!!!

ولی من ساده انگار فراموش کرده بودم

که این روزها هیچکس هم برای خودش کسیست

…کسی حتی مهم تر از من ........

انتهای همه ی جاده ها را که بپیمایی به جاده ای میرسی به نام دل

که مسافت انتظار را بی پروا پیموده است و آبی ترین نقطه ی دنیاست.

اگر دلت هوای خانه ات را کرد، نشانی اش را از کودکی بپرس

که ستاره ها را همه شب تا سحر می شمارد....


چه تقدیر بدیست !

من اینجا بی تو می سازم

و تو، آنجا با او می سازی...!!!


به تو اندیشیدن را

عادتی ساخته ام

بهر تنهایی خویش..


از اون گلـــه نـکــن …

وقـتـــی تـــو جــا خـــالـــی دادی …! . . .

اون بغـلــــم کـــرد تـــا زمیـــن نـخــــورم….!!!


بعضی از سر دردها نه با چایی خوب میشه،

 نه با ژلوفن و نه حتی با خواب !

بعضی از سر دردها فقط با دیدن اون

دوتا چشمای لامصب تو خوب میشه...
نوشته شده در جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:42 توسط mohamad| |
تمام ترسم از اینه ...

که عاشق کسی بشم و...

تو برگــــردی.... !

نوشته شده در جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:39 توسط mohamad| |خسته ام

از تو نوشتن

کمی از خود می نویسم

این منم که دوستت دارم
نوشته شده در جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:38 توسط mohamad| |

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم ،

سکوت را فراموش میکردی و تمامی ذرات وجودت
عشق را فریاد می کرد...

چشمهایم را می شستی


و اشکهایم را با دستان عاشقت به باد می دادی...

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم،

نگاهت را تا ابد بر من می دوختی ،

تا من بر سکوت نگاه تو رازهای یک عشق زمینی را
با خود به عرش خداوند ببرم...

نوشته شده در شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 10:22 توسط mohamad| |


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــــا اســـمشــــو وقتــــی میشنــــوی داغ دلتـــــ تـــــازه میشــــه...


مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امــــا تــــا بهـــش فکــــر میکنـــی اشـــک تـــوی چشمـــات جمــع میشــــه...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــا در تنهــــایی همـــش بــــاهـــاش حـــرفـــ میـــزنـــی...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

ولـــی بعضی اوقـــات دستتــــ میـــره

رو شمـــارش کــه زنگــــ بـــزنـــی...نـــزنـــی...بـــزنـــی...نـــزنـــی...!

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــا دلتـــــ میخــــواد بـــازم بهـــش فکــــر کنــــی...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امــــا دلتـــــ واســـه صـــداش و خنــــده هــــاش حتی دعــواهــاتـــون

لـکــــ زده...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــا شبـــا تــــا صبـــح خوابـتــــ نمیبـــــره...

بــــاخودتــــ میـــگی یــنــی داره چیکــــارمیکـــنه؟...

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ

امـــا میـــدونـــی چقـــدرررر مهمـــه!!!

میـــدونـــی خیــلــی دوســش داری پـــس نگـــو مهـــم نیستـــ!

بگــــو مهمــــه امــــا نیستـــــ...

نوشته شده در شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 10:15 توسط mohamad| |